Kamis, 11 Desember 2014

KISAH- KISAH DI BALIK SURAT AL - KAHFI

http://www.plasabusana.com
Sebagai seorang muslim, tentu anda pernah membaca Al-Qur'an dan tentu saja termasuk membaca surah Al-Kahfi yang ada didalamnya. Khususnya pada malam Jum'at, sebagian orang  maupun berjamaah, baik itu dirumah, dimusholla ataupun dimasjid sering membaca surah Al-Kahfi selain surah Yasiin. mengapa...???. Karena ternyata pada surah Al-Kahfi terdapat hikmah-hikmah yang patut kita ketahui. pada surah ini, terdapat empat kisah yang sangat terkenal yaitu : kisah Ashhabul Kahfi, Kisah pemilik dua kebun, kisah nabi Musa AS dengan nabi Khidir dan kisah Zulqarnain.

 Mengenai surah ini, nabi Muhammad SAW pernah bersabda :
"Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum'at, (Allah) akan menerangi dengan cahaya antara dua jum'at." (H.R.Al-Hakim dan Al-Baihaqiy, dinyatakan hasan oleh ibnu Hajar dalam Takhrij al-adzkar)
dan Nabi SAW juga bersabda :

"Barang siapa diantara kalian yang mendapatinya (Dajjal), hendaklah dia membacakan ayat-ayat pembuka surah Al-Kahfi kepadanya, karena bacaan itu melindungi kalian dari fitnahnya (Dajjal tersebut)." (H.R. Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Al-Albaniy).
Siapakah Dajjal itu...???

Dajjal adala mahluk yang telah diberi peluang oleh Allah swt utk menguji umat ini dengan bermacam-macam ujian. Oleh kerana itu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yg luar biasa. Di antara kemampuan Dajjal  tersebut adalah :


1. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. Benda-benda beku akan mematuhinya.

 

Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dengan kemarau yang panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama hujan akan kurang sepertiga dari biasa dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasa dan pada tahun ketiga hujan tidak akan turun lagi. Umat akan dilanda bencana dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan: Hujanlah kamu di daerah ini! Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Begitu juga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada orang yang mau bersekutu dengan Dajjal. Tetapi bagi  penduduk yang tidak mau bersukutu dengan Dajjal, maka mereka akan tetap berada dalam kekeringan dan kesusahan.


Dan ada diriwayatkan Pengikut Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan.


Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah s.a.w. bertanya:"Jadi apa yg dimakan oleh orang Islam yg beriman pada hari itu wahai Rasulullah?"Nabi menjawab:"Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan." (H.R IbnuMajah)

2. Seperti memiliki  Syurga dan Neraka:


Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman orang Islam kerana hakikat yang benar adalah kebalikan  dari apa yang kelihatan. Apa yang dikatakan Syurga itu sebenarnya Neraka dan apa yang dikatakannya Neraka itu adalah Syurga.

3. Kecepatan perjalanannya dan Negeri-Negeri yang tidak dapat dimasukinya:


Dajjal diberikan kelebihan dalam kecepatan langkah dan perjalanannya, sehingga dengan beberapa saat saja dia bisa berada disuatu tempat yang sangat jauh. konon kecepatannya melebihi pesawat jet pada masa kini. Kami(sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana kecepatan perjalanannya diatas muka bumi ini?Nabi menjawab:"kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan "Al Ghaist" (hujan atau awan) yang dipukul oleh angin yang kencang." (H.R Muslim)
Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua Kota suci umat Islam yaitu Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.

4. Bantuan Syaitan-Syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya:


Syaitan juga akan berlomba-lomba untuk membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilah waktu yang terbaik untuk menyesatkan lebih banyak lagi anak cucu Adam a.s.

karena itu, Rasulullah SAW bersabda :

"Antara penciptaan Adam sampai hari kiamat tidak ada ciptaan yang lebih besar dari pada Dajjal." pada riwayat lain berbunyi ," Tidak ada urusan yang lebih besar daripada Dajjal." (H.R.Muslim).
Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu beristi'adzah (meminta perlindungan kepada Allah) dari fitnah-fitnah dari empat perkara dalam sholatnya, yaitu :
1. Fitnah agama (dalam kisah ashabul kahfi)
2. Fitnah harta (dalam kisah dua pemilik kebun)
3. Fitnah ilmu ( dalam kisah nabi Musa AS dengan nabi Khidir AS)
4. Fitnah kekuasaan (dalam kisah raja Zulqarnain)

dan keempat kisah tersebut terdapat dalam surah Al-Kahfi. Oleh karena itu, marilah dari sekarang kita baca Al-Qur'an, Khususnya surah Al-Kahfi dan beramal shaleh dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari keempat fitnah tersebut.amin


Jangan lupa Share sama Saudara atau teman Sista yang lain ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua ya Sista :) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar